Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

poniedziałek, 10 marzec 2008 17:05

Wojewódzki finał konkursu "PPKP"

W dniu 04.03.2008r w Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny odbył się finał wojewódzki ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".
Spotkały się na nim trzy czteroosobowe drużyny reprezentujące parki należące do Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. Były to: drużyna z PG nr 2 w Strzelcach Opolskich reprezentująca PK „Góra Św. Anny”; drużyna z PG nr 2 w Bogacicy reprezentująca Stobrawski PK oraz drużyna z PG nr 1 w Prudniku reprezentująca PK „Góry Opawskie”. W pierwszym etapie uczestnicy otrzymali do rozwiązania testy z wiedzy dotyczącej biologii, ekologii, geografii, ochrony przyrody oraz opolskich parków krajobrazowych. Musieli tu m.in. rozpoznać tropy zwierząt, odczytać mapę pogody, wykazać się znajomością biologii węży, a także wskazać rezerwat w który rośnie rozchodnik biały, czy zlokalizować rezerwat „Cicha Dolina”. Po tych niełatwych zadaniach przyszła kolej na etap drugi, polegający na rozpoznawaniu przedstawionych na zdjęciach chronionych gatunków roślin i zwierząt. Gdy uczniowie uporali się z rozpoznawaniem gatunków, udali się do Muzeum Czynu Powstańczego na wystawę „Papugi Świata”, a jury w tym czasie przystąpiło do sprawdzania prac. W konkursie tym liczy się suma punktów zdobytych przez całą drużynę, i tak po sprawdzeniu testów okazało się, że drużyny z PG nr 2 w Strzelcach Opolskich i PG nr 2 w Bogacicy uzyskały identyczną sumę punktów, drużyna PG nr 1 w Prudniku była natomiast tuż za nimi. Decydujące okazało się rozpoznawanie gatunków. Po podliczeniu punktów wyniki były następujące:
I miejsce: drużyna z PG nr 2 w Bogacicy
II miejsce: drużyna z PG nr 2 w Strzelcach Opolskich
III miejsce: drużyna z PG nr 1 w Prudniku
Gdy uczniowie wrócili z wystawy, w siedzibie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród. W tym miejscu pragniemy podziękować panu Janowi Słowik Nadleśniczemu Nadleśnictwa Turawa za ufundowanie nagród książkowych dla uczestników. Drużyna z PG nr 2 w Bogacicy będzie reprezentować ZOPK w ogólnopolskim finale konkursu, który odbędzie się 20 maja br. w „Nadwarciańskim Grodzie” w Załęczu Wielkim. Dla drużyny z tej szkoły pod opieką pana Piotra Noculaka nie jest to pierwszy udział w ogólnopolskim finale i mamy nadzieję, że dotychczasowy najlepszy wynik czyli II miejsce w V edycji konkursu zostanie poprawiony, czego serdecznie życzymy w imieniu całego ZOPK!

piątek, 04 styczeń 2008 16:57

Ochrona nietoperzy w SPK

Więcej informacji o przeprowadzonej akcji i zaobserwowanych nietoperzach (w tym fotografie) na stronie Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Opolskiego: www.knb.uni.opole.pl

czwartek, 20 grudzień 2007 16:54

Nowe publikacje w SPK

W ostatnim czasie pojawiły się dwie nowe publikacje dotyczące Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Pierwsza z nich, to wznowienie znanego już zapewne osobom zainteresowanym terenem parku, przewodnika „Ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”. Znajdujące się w przewodniku opisy ścieżek zostały zaktualizowane o zmiany jakie zaszły w terenie od czasu poprzedniego wydania. Został także dodany opis nowej ścieżki, znanej już zapewne wielu grupom odwiedzającym park - „Dolina Budkowiczanki” w okolicy Krzywej Góry. Częściowo został także zmieniony i zaktualizowany materiał fotograficzny uatrakcyjniający całe wydawnictwo.
Druga ostatnio wydana pozycja to „Stobrawski Park Krajobrazowy Przewodnik przyrodniczo - turystyczny”. Można w nim znaleźć podstawowe informacje dotyczące parku, fauny i flory tego terenu, najciekawszych siedlisk, form ochrony przyrody, zabytków oraz informacje o bazie noclegowej z terenu parku i okolic. Dodatkowym atutem tej publikacji jest to, że została ona wydana w dwóch językach: polskim i niemieckim.
Mamy nadzieję, że oba wydawnictwa wzbogacą Państwa wiedzę na temat Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz okażą się pomocne przy planowaniu i realizacji różnego rodzaju form turystyki i edukacji na terenie parku. Równocześnie informujemy, że są one dostępne w siedzibie SPK w Ładzy, ul. Reymonta 3.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by