Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

piątek, 04 grudzień 2009 20:21

U progu zimy

Obserwowanie przyrody u progu zimy nie jest nudne, choć drzewa straciły już liście, a niektóre zwierzęta zapadły w sen zimowy lub odleciały do ciepłych krajów. W uśpionej przyrodzie dzieje się i tak wiele.
Sarny połączyły się w większe stada zwane rudlami, podobnie jelenie i daniele zgromadziły się w chmarach, czasem bardzo licznych. Ich pożywieniem w tym okresie są przede wszystkim pędy drzew, a jelenie dodatkowo obdzierają zębami korę z drzew (zjawisko spałowania) uzupełniając składniki pokarmowe. Dziki natomiast odbywają na przełomie listopada i grudnia okres godowy zwany huczką. Nie spotykamy tych zwierząt zbyt często na żywo, gdyż prowadzą nocny tryb życia. Ich obecność zdradzają natomiast, liczne ślady bytowania, są to tropy oraz ślady żerowania. Szczególnie ciekawymi śladami bytowania są efekty pracy bobra europejskiego coraz liczniejszego na ternie parku. W związku z dość wysokimi temperaturami jak na tą porę roku, wykazują dużą aktywność. Intensywnie żerują ścinając drzewa i krzewy gatunków liściastych głównie: osiki, wierzby, brzozy, olsze sporadycznie dęby.
Jednakże, obserwując przyrodę późnej już jesieni zauważamy jakoby pustkę, gdyż nie słyszymy już intensywnego śpiewu ptaków. Obserwujemy nieliczne ptaki, które zostają u nas na zimę. Jest też wśród nich nieliczna grupa, która nas odwiedziła. A jakie ptaki do nas przylatują i dlaczego skoro jest u nas przecież tak zimno!?
Pewnej grupie ptaków nasza zima sprzyja, jesteśmy atrakcyjnym terenem dla przybyszów z dalekiej północy - tajgi i tundry, gdzie w tym czasie występuje brak pożywienia. Jest to główny powód migracji do nas na zimowiska.

wtorek, 30 czerwiec 2009 20:18

Powrót bielika do domu

29 czerwca mieliśmy przyjemność uczestniczyć w próbie przywrócenia naturze czteroletniego samca bielika. Gdy 8 sierpnia ubiegłego roku przewieźliśmy Go ze skomplikowanym złamaniem w lewym skrzydle do Ośrodka Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ w Czempiniu - nie dawano Mu wielkich szans.  Dlatego z tym większą radością przywitaliśmy Go w Jego lasach.

W nocy z 25 na 26 kwietnia 2009 roku spłonęły w Starych Siołkowicach dwa zabytkowe wiatraki, jedna z atrakcji turystycznych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Gminy Popielów.
Przyczyną pożaru było prawdopodobnie podpalenie.
Wiatraki te (pierwszy typu koźlak, drugi-paltrak pochodzący z XIX wieku) mimo, że były w złym stanie technicznym, stanowiły wybitny element architektoniczny w krajobrazie kulturowym wsi Stare Siołkowice. Niestety zostały tylko wspomnienia...

piątek, 29 maj 2009 20:05

Krajobrazowy finał w Opolu


W ubiegłym roku Zespołowi Opolskich Parków Krajobrazowych przypadła zaszczytna funkcja krajowego koordynatora VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” na rok szkolny 2008/2009. Krajowy finał VIII edycji konkursu odbył się 19 maja 2009 roku. Na miejsce zmagań wybrano Opole – salę konferencyjną Urzędu Marszałkowskiego. Finał krajowy, podobnie jak poprzednie edycje przygotowywane przez dyrekcje, zarządy lub zespoły parków krajobrazowych zrzeszonych w ramach zawartego Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski, zaplanowany został jako kilkudniowa „zielona szkoła”, w trakcie której, poza częścią konkursową, realizowany był również program edukacyjny. W finale ogólnopolskim spotkali się i rywalizowali ze sobą uczniowie wchodzący w skład najlepszych drużyn reprezentujących 13 województw Polski. Ogółem w finale wzięło udział 52 uczniów, 13 nauczycieli - opiekunów oraz koordynatorzy wojewódzcy i dyrektorzy parków krajobrazowych zaangażowanych w przeprowadzenie konkursu, a także zaproszeni goście. Konkurs objęty został patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Janusza Zaleskiego, Marszałka Województwa Opolskiego Pana Józefa Sebesty i Wojewody Opolskiego Pana Ryszarda Wilczyńskiego.
Laureatem I miejsca została drużyna z Gimnazjum w Złotokłosie, reprezentująca województwo mazowieckie, pod opieką Pani Izabeli Warskiej, w składzie: Anna Nguyen Viet, Agata Rogowska, Angelika Palka, Marcin Mrowiński.
II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Rybnie z województwa warmińsko-mazurskiego, pod opieką Pani Magdaleny Anczykowskiej, w składzie: Agata Petrikowska, Karol Zyśk, Marcin Pieper, Robert Gontarz. III miejsce wywalczyła łódzka drużyna z Gimnazjum w Dąbrowie nad

poniedziałek, 20 kwiecień 2009 20:01

V Opolskie Targi Ekologiczne OPOL EKO

W dniach 18-19 kwietnia 2009 r. w Hali Okrąglak w Opolu odbyły się już V Opolskie Targi Ekologiczne OPOL EKO. I jak co roku można było tam zobaczyć stoisko przygotowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.
Na stoisku prezentowane były materiały promocyjno-edukacyjne ZOPK, zainteresowane osoby mogły też bezpośrednio porozmawiać z pracownikiem parku na interesujące ich tematy dotyczące naszej działalności. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta pozwoli szerzej rozpropagować ideę funkcjonowania Parków Krajobrazowych, wśród mieszkańców Opola i całego regionu.

piątek, 27 marzec 2009 20:03

"Dbajmy o środowisko - to takie proste!"

Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji wraz z Tesco Polska organizuje konkurs wiedzy o środowisku dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów.
Aby wziąć udział w konkursie "Dbajmy o środowisko - to takie proste!" trzeba opracować własny, ciekawy projekt wspierający działania na rzecz ochrony środowiska w swojej okolicy, zrealizować je i przesłać dokumentację z ich wykonania. Pełny regulamin konkursu można pobrać TUTAJ.

Znamy już finalistów etapu wojewódzkiego VIII edycji konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Zostali nimi uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy.
Tym razem finał wojewódzki konkursu "PPKP" odbył się w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Ładza. Brało w nim udział trzy drużyny:
- drużyna z Publicznego Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich w składzie: Daria Hajduk, Daria Czempiel, Agata Niklewicz i Michał Sowa. Opiekun: Pani Joanna Polańska;
- drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku w składzie: Monika Kisiel, Paweł Puchała, Wojciech Srębacz, Maciej Weigt. Opiekun: Pani Iwona Dębińska;
- drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy w składzie: Agata Przewloka, Barbara Janas, Małgorzata Szklanny i Piotr Pezdek. Opiekun: Pan Piotr Noculak.
Zgodnie z regulaminem finał wojewódzki składał się z dwóch etapów. W pierwszej części uczniowie rozwiązywali test, składający się z pytań z zakresu ochrony przyrody, ochrony środowiska, ekologii, biologii i geografii, a także dotyczących Opolskich Parków Krajobrazowych. Druga część zmagań polegała na rozpoznawaniu przedstawionych na zdjęciach gatunków chronionych roślin i zwierząt. Na końcowy wynik składała się suma punktów uzyskanych przez uczniów z danej drużyny. A wyniki te były następujące:
I miejsce z sumą 119 pkt. dla drużyny z PG nr 2 w Bogacicy
II miejsce z sumą 116,5 pkt. dla drużyny z PG z oddziałami dwujęzycznymi w Strzelcach Op.
III miejsce z sumą 110,5 pkt. dla drużyny z PG nr 1 w Prudniku
Wyniki pokazują, że poziom drużyn był bardzo wyrównany i byli to naprawdę najlepsi uczniowie w województwie. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych oraz Gminę Pokój. W tym miejscu chcielibyśmy szczególnie podziękować Pani Wójt Gminy Pokój - Barbarze Zając, za ufundowanie nagród Wójta Gminy Pokój.
Drużyna z PG nr 2 w Bogacicy pod opieką Pana Piotra Noculaka od lat odnosi znaczne sukcesy w konkursie "PPKP" i mamy nadzięję, że i w tej edycji nie będzie inaczej. Szczególnie, że w tym roku organizatorem ogólnopolskiego finału konkursu, który odbędzie się w maju, jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, a drużyna z Bogacicy będzie w nim reprezentować nasze województwo.
Jeszcz raz gratulujemy i życzymy powodzenia na krajowym finale!

W dniu 06.01.2009 r. w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim odbył się III etap konkursu "PPKP". Miał on na celu wyłonić najlepszą drużynę z terenu Stobrawskiego PK, która będzie nas reprezentowała w finale wojewódzkim dn. 03.03.2009r.
Do III etapu przystąpiło sześć czteroosobowych drużyn reprezentujących gimnazja w: Kup, Starych Siołkowicach, Żelaznej, Skorogoszczy, Kościerzycach i Bogacicy. Uczniowie rozwiązywali test, w którym poza wiedzą o opolskich parków krajobrazowych, obejmował także ogólne zagadnienia z zakresu biologii, ekologii, ochrony przyrody i środowiska. O wyniku decydowała suma punktów zdobytych przez całą drużynę. A wyniki w tym etapie były następujące:
I miejsce - drużyna z PG nr 2 w Bogacicy pod opieką Pana Piotra Noculaka
II miejsce - drużyna z PG w Starych Siołkowicach pod opieką Pani Lidii Mencel
III miejsce - drużyna z PG w Kup pod opieką Pani Alicji Stefan
Serdecznie gratulujemy drużynie z Bogacicy, a szczególnie Panu Piotrowi Noculakowi, który po raz kolejny tak dobrze przygotował startujących w konkursie uczniów i życzymy sukcesów w kolejnych etapach. Równocześnie dziękujemy dyrektorowi ZS w Dobrzeniu Wielkim - Panu Hubertowi Kołodziejowi, oraz Pani Gabrieli Jaźwińskiej za umożliwienie i pomoc w organizacji konkursu w Ich placówce.

czwartek, 20 listopad 2008 19:49

Relacja z konferencji

Towarzystwo na Rzecz Ziemi oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zorganizowały w dniu 13 listopada konferencję pn. "Przyrodnicze i środowiskowe walory stawów karpiowych, żwirowni i łowisk wędkarskich, wykorzystanie ich pozaprodukcyjnych walorów dla potrzeb edukacji ekologicznej i lokalnych programów rozwoju".
Konferencja odbyła się w ośrodku "Sudety" w Pokrzywnej i adresowana była przede wszystkim do nauczycieli, przedstawicieli organizacji ekologicznych i przyrodniczych, właścicieli stawów, wędkarzy, a także władz lokalnych. Jej tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem i wzięło w niej udział niemal 100 osób. W pierwszej części wykładów przedstawiono m.in. pozahodowlane walory stawów karpiowych oraz możliwości ich wykorzystania. Pokazano także sposoby rozwoju różnorodnych inicjatyw lokalnych w oparciu o hodowlę karpia. Przykładem była tutaj inicjatywa "Dolina karpia" realizowana na terenie gminy Zator, o której można dowiedzieć się więcej klikając TUTAJ.
Druga część wykładów skierowana była do osób zajmujących się na codzień hodowlą ryb. Przedstawiono w niej możliwości dofinansowania tego typu działalności ze środków unijnych. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali również plansze edukacyjne, broszury, ulotki oraz filmy przedstawiające różnorodne aspekty stawów karpiowych i hodowli ryb.
Mamy nadzieję, że przedstawione na konferencji możliwości, jakie wiążą się z obecnością stawów karpiowych na danym terenie, zainteresowały uczestników i będą realizowane również na Opolszczyźnie.

wtorek, 28 październik 2008 19:44

Na grzyby...z aparatem fotograficznym

Jesień w pełni. Przyroda zmienia się na naszych oczach przygotowując się do nadchodzącej zimy. Zmieniają się barwy i kształty, pojawiają się "nowe" formy - grzyby, bo jesień to szczególnie ich czas.
Najczęściej znamy grzyby jadalne – prawdziwki, podgrzybki, kozaki, kurki i jeszcze kilka innych w zależności od naszego grzybiarskiego kunsztu. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. O wiele więcej jest grzybów, których nie znamy wcale, lub nie zwracamy na nie uwagi gdyż nie interesują nas kulinarnie. Często to te gatunki posiadają szczególnie piękne i niespotykane barwy i kształty. Mogą być przez to wdzięcznym obiektem jesiennej fotografii, bo takich form jak w świecie grzybów nie spotkamy nigdzie indziej.
Pamiętajmy przy tym, aby ich nie niszczyć. Pomimo, że dla nas są najczęściej niejadalne i wydają się niepotrzebne to w przyrodzie pełnią bardzo ważne funkcje. Przede wszystkim jest to rozkład martwej materii np. opadłej na dno lasu, co umożliwia jej ponowne wykorzystanie przez inne organizmy. Można powiedzieć, że to taki przyrodniczy recykling, bez którego ekosystemy nie mogłyby funkcjonować.
Poniżej zdjęcia kilku gatunków grzybów znalezionych w okolicach Lubszy.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by