Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

czwartek, 03 listopad 2011 20:47

Inwentaryzacja ichtiofaunistyczna Bogacicy

W dniu 13.10.2011 roku na rzece Bogacicy przeprowadzone zostały badania, których celem była inwentaryzacja ichtiofaunistyczna rzeki na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. W badaniach udział wzięli pracownicy SPK oraz dr Jan Kuśnierz z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Na początku warto wspomnieć kilka słów o samej rzece, gdyż na niektórych odcinkach pozostaje ona wciąż nieuregulowana, co można nazwać ewenementem w odniesieniu do pozostałych rzek SPK. Bogacica na całym badanym odcinku ma charakter nizinnego potoku, płynącego przez lasy, łąki i pola. Na terenach otwartych wykazuje jeszcze cechy dawnej regulacji, jednak wiekowe olchy oraz wierzby porastające jej brzegi nadają jej naturalnego charakteru. Bardzo cennymi obszarami są tereny naturalnych wiosennych wylewów, na których znajduję się ekosystemy od nich zależne, m.in.: lasy lęgowe, olsy oraz podmokłe łąki.
W celu przedstawienia rozmieszczenia poszczególnych gatunków oraz zmiany ich dominacji, teren badań podzielono na pięć odcinków kontrolnych. Połowów dokonywano za pomocą impulsywnego urządzenia połowowego, dzięki czemu wszystkie ryby po oznaczeniu mogły zostać wypuszczone w dobrej kondycji z powrotem do wody. W trakcie badań określano też: powierzchnię odcinków kontrolnych, ich głębokość, charakter brzegów i dna oraz terenów przyległych do rzeki.
Wyniki okazały się bardzo ciekawe z przyrodniczego punktu widzenia. Poza gatunkami pospolitymi, zidentyfikowano 3 gatunki chronione, które na niektórych odcinkach były gatunkami dominującymi pod względem ilościowym. Były to: minóg strumieniowy Lampetra planeri, koza Cobitis taenia oraz śliz Barbatula barbatula.
Są to gatunki, które przy obecnej, niewłaściwie prowadzonej gospodarce wodnej, tracą swoje miejsca bytowania i powoli znikają z naturalnego zasięgu występowania. Szczególnie odnosi się do to minoga strumieniowego, który do rozrodu potrzebuje namulisk, gdzie przez okres ok. 4 lat rozwijają się jego larwy. Tymczasem każde prace remontowe, czy regulacyjne prowadzone na rzekach niszczą tego typu siedliska.
Bardzo ciekawe wnioski mogą dostarczyć wyniki z ostatniego punktu kontrolnego, gdzie znajdowały się ujścia odprowadzalników wody ze stawów rybnych. Skład ichtiofauny zmienił się tu diametralnie w stosunku do stanowisk położonych w górę rzeki. Dominantami na tym odcinku Bogacicy były gatunki inwazyjne, obcego pochodzenia: czebaczek amurski Pseudorasbora parva, sumik karłowaty Ameiurus nebulosus, karaś srebrzysty Carassius gibelio oraz obcy z ekologicznego punktu widzenia w rzece o tym charakterze jazgarz Gymnocephalus cernuus. Wszystkie one występowały tu w znacznych ilościach. Natomiast krajowa ichtiofauna charakterystyczna dla tego typu rzeki była reprezentowana tylko przez pojedyncze osobniki.
Podsumowując, w wyniku tego, iż nie była na większości odcinków regulowana posiada bardzo cenny skład ichtiofauny, który już rzadko można spotkać w naszych rzekach. Równocześnie zaobserwowano negatywny wpływ stawów rybnych na krajową ichtiofaunę, polegający na migracji gatunków ekspansywnych ze stawów do rzek, co w efekcie prowadzi do eliminacji naszych rodzimych rzadkich i cennych gatunków z ich naturalnego środowiska.

poniedziałek, 17 październik 2011 20:41

II Terenowy Turniej Ekologiczny już za nami...

12 października odbyła się druga edycja Terenowego Turnieju Ekologicznego "W stobrawskich borach". Turniej został zorganizowany przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
W organizacji pomogli również: Nadleśnictwo Kup oraz Państwowa Straż Łowiecka w Opolu.
Celem turnieju było promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Stobrawskiego PK, poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska, jak również rozbudzenie zamiłowania oraz szacunku do przyrody.
Do turnieju zgłosiło się 13 szkół, z której każda była reprezentowana przez trzech uczniów - zwycięzców etapu szkolnego.
Uczestnicy mieli do pokonania 4 kilometrową trasę prowadzącą przez stobrawskie bory w okolicach Ładzy. Na trasie rozmieszczono 6 punktów tematycznych, gdzie uczniowie mogli wykazać się wiedzą z zakresu ochrony przyrody, biologii, geografii oraz ekologii. Młodzież biorąca w nim udział, miała wspaniałą sposobność wykorzystania wiedzy teoretycznej nabytej w szkole, podczas wykonywania zadań praktycznych w terenie.
Na mecie na uczestników czekało ognisko i gorąca zupa przygotowana przez Państwo Gorek z gospodarstwa agroturystycznego "Lewandówka" ze Starych Kolni. Poczęstunek został ufundowany przez Nadleśnictwo Kup.
Po podsumowaniu wyników nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Podczas wręczania nagród obecni byli organizatorzy oraz fundatorzy nagród m.in. prezes WFOŚiGW w Opolu Zbigniew Figas, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego Manfred Grabelus, Katarzyna Kucharska ze Starostwa Powiatowego z Namysłowa, przedstawiciel gminy Pokój Aleksandra Kołodziejczyk, przedstawiciele Państwowej Straży Łowieckiej Janusz Sowa oraz Wojciech Rybski, przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwa Kup Józef Sieczka. Każdemu kto pomógł w organizacji turnieju serdecznie dziękujemy.

Klasyfikacja turnieju:
I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach,
w składzie: Mariusz Szędzielorz, Dawid Gregorczyk, Łucja Trela.
Opiekun drużyny: Bożena Morawska - Jednoróg.
II miejsce - Zespół Szkół w Kup,
w składzie: Zuzanna Myśliwa, Marcelina Karasek, Przemysław Rosiek.
Opiekun drużyny: Alicja Stefan
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Laskowicach,
w składzie: Elżbieta Ptak, Denis Gburek, Denis Banduch.
Opiekun drużyny: Wiesława Kaliciak.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na turniej w przyszłym roku!

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych ogłasza konkurs na logo Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w postaci znaku graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej. Prace należy dostarczyć do 31 października 2011 r. Serdecznie zapraszamy osoby pełnoletnie do udziału w konkursie.
Regulamin konkursu poniżej.

REGULAMIN

piątek, 27 maj 2011 20:38

II Bieg Stobrawski - podsumowanie

14 maja na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego już po raz drugi odbył się Bieg Stobrawski organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega. W tym roku pod bazę ekoturystyczną "Chata w lesie" gdzie odbyło się rozpoczęcie oraz zakończenie biegu przybyło ponad 200 osób. Serdecznie dziękujemy panu Wojciechowi Gurgulowi oraz wszystkim współorganizatorom za przygotowanie tak ciekawego przedsięwzięcia promującego m. in. tereny Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Szczegółowe informację na temat biegu znajdą państwo na stronie www.chatawlesie.pl

czwartek, 26 maj 2011 20:34

Finał X edycji PPKP już za nami...

W roku szkolnym 2010/2011 odbyły się już cztery etapy konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski": "szkolny", "gminny", "parkowy" i "wojewódzki", w których uczestniczyło w Polsce 10 300 uczniów z 470 szkół. Finał X edycji konkursu odbył się tym razem w województwie lubelskim. 17 maja 2011 roku w Zwierzyńcu, drużyny gimnazjalistów reprezentujące 14 województw stanęły do rywalizacji w trzech konkurencjach: testu sprawdzającego ogólne wiadomości z zakresu przyrody, ekologii i ochrony środowiska, testu dotyczącego parków krajobrazowych Polski oraz konkurencji polegającej na rozpoznawaniu gatunków rodzimej fauny i flory. Województwo opolskie reprezentowała drużyna z Zespołu Szkół w Kup.
Drużyn, które zdobyły największą liczbę punktów przeszły do drugiego etapu konkursu, który dotyczył topografii. Rozwiązywali oni między innymi test wiedzy oraz zadania z mapą. Wielość etapów i trudność konkurencji pozwoliła na wyodrębnienie młodzieży, która nie tylko opanowała w stopniu bardzo dobrym podstawową wiedzę o środowisku, ale zna dokładnie walory przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne i kulturowe100 parków krajobrazowych Polski.
Laureatami konkursu zostali:
1. Publiczne Gimnazjum w Krasocinie - woj. łódzkie,
2. Gimnazjum nr 1 w Ustroniu - woj. śląskie,
3. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podlaskim - woj. lubelskie.
Niestety drużynie z Zespołu Szkół w Kup nie udało się awansować do drugiego etapu konkursu.
Wszyscy uczestnicy konkursu mieli okazję w ramach dwu dniowej zielonej szkoły zwiedzić najpiękniejsze miejsca Roztocza, m.in. Roztoczański Park Narodowy, Lwów, Zamość oraz okoliczne parki krajobrazowe. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody, a pozostali uczestnicy upominki ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie.

8 kwietnia w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 5 w Opolu odbyła się sesja popularno-naukowa pt. "Bioróżnorodność wśród nas". Sesja miała za zadanie przybliżyć uczniom zagadnienia związane z różnorodnością biologiczną w różnych aspektach. Swoje wystąpienia przedstawili: dr Miłosz Mazur Koordynator Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością z Samodzielnej Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego, dr Ewa Boniecka - Biernacka z Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego, mgr Dominik Łęgowski Główny Specjalista Ochrony Przyrody w Stobrawskim Parku Krajobrazowym oraz Jan Kaczmarek student biologii z Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej informacji na temat sesji popularno-naukowej znajdą Państwo TUTAJ 

poniedziałek, 18 kwiecień 2011 20:28

Wojewódzka Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej 2011

W dniu 14 kwietnia 2011 r. odbyła się Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej. Jest to druga edycja tego konkursu w randze wojewódzkiej, w której wzięli udział uczniowie III i IV klas szkół podstawowych, z trzech parków krajobrazowych województwa opolskiego równocześnie. W nawiązaniu do Międzynarodowego Roku Lasów, jakim został uznany rok 2011, postanowiliśmy, że temat tej edycji będzie brzmiał: Las naszym bogactwem.
Oto lista najlepszej 10-tki spośród wszystkich uczestników konkursu, pogrubioną czcionką wyróżniono uczestników ze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego:
Aleksandra Stroka - PSP nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach (81 pkt.)
Mikołaj Tarapacz - PSP w Dobrzeniu Wielkim (73,5 pkt.)
Dominika Dobko - PSP Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok" (72 pkt.)
Julia Cieśla - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance (71,5 pkt.)
Katarzyna Bratkowska - PSP nr 1 w Brzegu (70,25 pkt.)
Daniel Łój - Zespół Publicznych Szkół w Lubrzy i Kamil Greschutz - PSP nr 2 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach (70 pkt.)
Paweł Dróżdż - PSP nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach (69,5 pkt.)
Kacper Zaremba - PSP nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach (69,25 pkt.)
Adam Obstoj - PSP nr 2 w Zdzieszowicach (69 pkt.)
Jakub Zelek - PSP nr 2 w Głuchołazach (68,5 pkt.)
Aby dowiedzieć się jak wygląda etap parkowy w poszczególnych parkach...
Z terenu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w konkursie wzieło udział 30 uczniów z 10 szkół podstawowych:
- PSP w Popielowie: Aleksandra Wojciechowska, Andrzej Lyga, Robert Marguła, nauczyciel: Pani Krystyna Kupczyk;

27 marca na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego odbył się bieg na orientację "Fraszka" organizowany przez Klub Sportowy Artemis Wrocław oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, a uczestnicy mieli okazję przeżyć rekreacyjno - krajoznawczą przygodę w atrakcyjnym terenie naszego parku.
Każdy uczestnik otrzymał kolorową mapę turystyczną, na której były zaznaczone punkty kontrolne do odnalezienia w terenie. Osoby, które lubią wyścigi starały się pokonać trasę Rajdu w jak najkrótszym czasie, ale w tej imprezie najważniejsza była nie rywalizacja, lecz przygodowa wycieczka z kompasem i mapą, w atrakcyjnym turystycznie terenie.
Uczestnicy mieli do wyboru następujące trasy:
- "Z płatka" trasa piesza długości 14 km;
- "Z buta" trasa piesza długości 19 km;
- "Z kopyta" trasa piesza długości 23 km;
- "Z blatu" trasa rowerowa długości 37 km.
Jak widać każdy mógł dobrać trasę do swoich możliwości. Szczególnym zaskoczeniem była duża ilość dzieci i młodzieży, która stawiła się na starcie trasy 'z płatka"
Bardzo się cieszymy, że tak ciekawa impreza odbyła się w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, jednocześnie zapraszamy do współpracy wszystkich którzy mają równie ciekawe pomysły na promocję wartości krajobrazowych, turystycznych, historycznych i przyrodniczych naszego parku.
Serdecznie dziękujemy Klubowi Sportowemu Artemis z Wrocławia, a w szczególności Panu Marcinowi Drewniak za współpracę oraz doskonałe zoorganizowanie rajdu, co z pewnością przyczyniło się do promocji Opolskich Parków Krajobrazowych.
Więcej informacji o rajdzie znajdą Państwo na stronie www.fraszka.artemis.wroclaw.pl
Filmik ze startu trasy "z płatka" www.youtube.com/user/artemiswroclaw

poniedziałek, 07 marzec 2011 20:16

Certyfikat "Przyjazny rowerom"

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że 19 stycznia 2011 roku Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, oddział Stobrawski Park Krajobrazowy otrzymał certyfikat "Przyjazny Rowerom" nr V/0133/2011. Mamy nadzieję, że będzie to zachęta dla wszystkich miłośników jednośladów do jeszcze częstszego odwiedzania naszego parku.
"Przyjazny rowerom" to krajowy system certyfikacji obiektów turystycznych i innych, które promują zrównoważony transport uwzględniający specyficzne potrzeby rowerzystów i turystów rowerowych.
Najważniejszym celem certyfikatu "Przyjazny Rowerom" jest długoterminowe polepszenie usług i infrastruktury dla rowerzystów oraz turystów poruszających się na rowerze w Polsce.
Wśród korzyści dla firm i instytucji, które pozyskają certyfikat trzeba wymienić przede wszystkim:
otrzymanie ekologiczego znaku jakości
wyróżnienie spośród konkurencji
prezentacja obiektów na mapach i przewodnikach turystycznych
ujednolicona promocja na stronie www.
Podobne certyfikaty są wdrażane w innych krajach europejskich - w Republice Czeskiej, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Chorwacji, na Słowacji i Węgrzech.
Instytucją przyznającą Certyfikat Przyjazny Rowerom oraz administrującą nim jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
Więcej informacji ta temat certyfikatu znajdą Państwo na stronie www.przyjaznyrowerom.pl

piątek, 04 marzec 2011 20:14

Etap wojewódzki X edycji PPKP

W tym roku już po raz dziesiąty uczniowie szkół gimnazjalnych rywalizują w ogólnopolskim konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Konkurs ten trwa kilka miesięcy podczas których czteroosobowe drużyny wyłonione w eliminacjach szkolnych rywalizują w etapach: gminnym, parkowym oraz wojewódzkim, który właśnie się odbył. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego będą reprezentowali nasze województwo podczas finału krajowego, który w tym roku odbędzię się 17 maja w województwie lubelskim.
IV etap jubileuszowej X edycji konkursu PPKP odbył się 3 marca w jednej z sal Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego "Ostrówek" mieszczącego się przy Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Konkurowały ze sobą trzy szkoły reprezentujące opolskie parki krajobrazowe:
Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich, opiekun: Pani Joanna Polańska, skład: Justyna Olszewska, Hanna Ferdynus, Maria Hadasik, Zuzanna Kubica - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup, opiekun: Pani Alicja Stefan, skład: Joanna Eifler, Paulina Długosz, Dawid Polok, Mateusz Rosicki - Stobrawski Park Krajobrazowy.
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach, opiekun: Pani Ewa Mochoń, skład: Daniel Danieluk, Julia Mochoń, Mariola Czop, Tomasz Dżugała - Park Krajobrazowy Góry Opawskie.
Uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiedzę z zakresu przyrody, wiadomości o parkach krajobrazowych oraz rozpoznawania chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Po dokładnym sprawdzeniu testów okazało się, że do finału krajowego zakwalifikowała się drużyna przygotowywana przez Panią Alicję Stefan z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup, w składzie Joanna Eifler, Paulina Długosz, Dawid Polok, Mateusz Rosicki. Zwycięska drużyna zdobyła 133,5 pkt. Serdecznie gratulujemy!
Drugie miejsce eksekwo zajęły drużyny ze Strzelec Opolskich oraz Głuchołaz, zdobyły one po 132,5 pkt.
Jak co roku rywalizacja między szkołami była bardzo wyrównana, przegranych od zwycięzców dzielił zaledwie 1 punkt. Świadczy to o bardzo dobrym przygotowaniu i ogromnej wiedzy uczestników konkursu.
Szczególne wyróżnienie za zdobycie indywidualnie największej ilości punktów należy się Danielowi Danielukowi z Publicznego Gimnazjum nr 1

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by