Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Aktualności - Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Aktualności - Park Krajobrazowy Góry Opawskie

piątek, 18 kwiecień 2014 19:57

Wesołych Świąt!

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pracownicy Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych składają życzenia radości, pokoju serca, pogodnych chwil w gronie najbliższych oraz Bożego Błogosławieństwa

Etap wojewódzki XIII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” na Opolszczyźnie wygrała drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kard. S. Wyszyńskiego w Prudniku, w składzie: Weronika Hrynek, Dominika Żurawska, Karolina Józefowiak, Karol Womperski, przygotowywana przez Panią Krystynę Bajor. Na szczególne uznanie zasługuje Karol Womperski, który indywidulnie zdobył w etapie wojewódzkim najwięcej punktów.
Po raz pierwszy w historii konkursu na etapie krajowym województwo opolskie reprezentować będzie drużyna z Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”!
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnego zwycięstwa!
Więcej informacji na temat opolskiego finału wojewódzkiego XIII edycji PPKP znajdziecie TUTAJ.

środa, 05 marzec 2014 19:55

Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej 2014

Serdecznie zapraszamy uczniów klas III i IV szkół podstawowych z gmin położonych na terenie i w okolicy trzech opolskich parków krajobrazowych do udziału w Mini Olimpiadzie Wiedzy Przyrodniczej.
Tematem tegorocznej edycji są drzewa otwartego krajobrazu - ich rola w przyrodzie i znaczenie dla innych organizmów.
Poniżej do pobrania:

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 marca br.
Koordynatorem konkursu dla Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" jest Elżbieta Pigulska (tel. 77 439-75-48).

piątek, 07 luty 2014 19:54

III Igrzyska Turystyczne 111

W imieniu organizatora - OW Czerwony Kozioł - serdecznie zapraszamy do udziału w III Igrzyskach Turystycznych 111. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych Oddział w Pokrzywnej, podobnie jak w roku poprzednim, zorganizuje w ramach igrzysk konkurs przyrodniczy.
Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w imprezie można znaleźć TUTAJ.
Poniżej kilka zdjęć z ubiegłorocznego konkursu przyrodniczego.

wtorek, 04 luty 2014 19:50

Ferie zimowe w Górach Opawskich

Rozpoczęły się ferie zimowe, wielu uczniów wypoczywać będzie w Górach Opawskich. Gospodarze ośrodków wypoczynkowych oraz organizatorzy aktywnego wypoczynku zimowego przygotowani są na przyjęcie gości. Jedynym problemem jest brak śniegu. Wprawdzie narciarstwo w Górach Opawskich nie jest zbyt popularne w uwagi na ciepły klimat, mimo to mamy wyznaczone i oznakowane szlaki narciarstwa biegowego, które cieszy się ostatnio coraz większym zainteresowaniem w naszym kraju.
Amatorskie uprawianie tej dyscypliny sportu nie wymaga wielkich umiejętności technicznych i sprawności fizycznej. Jest również tańsze od narciarstwa zjazdowego, nie płacimy za wyciągi i sprzęt jest tańszy. Na nartach biegać mogą wszyscy, począwszy od dzieci do ludzi w zaawansowanym wieku. Z myślą o nich dnia 23 lutego ubiegłego roku przed rozpoczęciem IV Mistrzostw Opolszczyzny w Narciarstwie Biegowym oficjalnie otwarto trzy pętle narciarskie o różnej skali trudności. Wytyczono je w obszarze pomiędzy Głuchołazami, Konradowem i Podlesiem. Dwie z nich: czerwona o długości 2,0 km (łatwa) przeznaczona jest dla dzieci i początkujących, niebieska (średnia) o długości 7,0 km dla bardziej zaawansowanych narciarzy, zlokalizowane są na otwartym terenie polnym. Trzecia pętla, zielona, o długości 4,7 km (trudna), przeznaczona dla doświadczonych biegaczy, przebiega drogami leśnymi wokół Średniej Kopy.
Oprócz nich mamy jeszcze oznakowany szlak narciarski długości 4,0 km w dolinie Bystrego Potoku pomiędzy Jarnołtówkiem i Pokrzywną. Wartym polecenia jest szlak transgraniczny tzw. Pętla Wolfa (pomarańczowo-niebieska) o długości 6,5 km, uroczyście otwarta 23 maja 2009 r. Jest to najlepsza trasa narciarstwa biegowego w Górach Opawskich ze względu na warunki śniegowe, gdyż wyznaczona została na wysokości 710-760 metrów nad poziomem morza. Prowadzi od parkingu na przełęczy Petrove Boudy koło Zlatych Hor do Domu Turysty pod Kopą Biskupią, skąd do przełęczy Mokra i znów w pobliże parkingu.
Propagowaniem tej dyscypliny sportu zajmują się działające w oddziałach PTTK w Prudniku i Głuchołazach sekcje narciarskie. Ich członkowie zakładają i utrzymują ślady do biegania na wyznaczonych trasach, za pomocą specjalnego urządzenia tzw. śladownicy na płozach, ciągniętej przez skuter śnieżny. Organizują szkółki nauki biegania na nartach dla początkujących oraz zawody i mistrzostwa dla bardziej zaawansowanych narciarzy. Jednak wszystko to jest możliwe pod jednym warunkiem, że jest śnieg. Oczekując na spóźniającą się zimę tego roku zapraszamy na piesze szlaki turystyczne i ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne. O tej porze roku najciekawiej prezentują się obiekty i zjawiska geologiczne, elementy przyrody nieożywionej, których w naszym parku nie brakuje.
Janusz Husak

piątek, 13 grudzień 2013 19:50

Boże Narodzenie 2013

wtorek, 19 listopad 2013 19:48

XVII Mała Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

15 listopada 2013 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach odbył się finał XVII Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wzięło w nim udział 48 uczniów - laureatów eliminacji wewnątrzszkolnych, reprezentantów 18 szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego okolic. Ogółem w pierwszym etapie konkursu udział wzięło 223 uczniów. Organizatorami olimpiady byli: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwo Prudnik. Honorowym patronatem konkurs objęli: Burmistrz Głuchołaz, Starosta Prudnicki (który otwarcie finału zaszczycił swoją obecnością) i Starosta Nyski, a patronat medialny zapewnił „Tygodnik Prudnicki”.
Finał olimpiady tradycyjnie składał się z 2 etapów. W pierwszym uczniowie rozwiązywali testy wymagające wiedzy o Opolskich Parkach Krajobrazowych. W drugim rozpoznawali gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Między etapami finału uczniowie zaproszeni zostali na słodki poczęstunek. W pierwszym etapie uczniowie największy kłopot mieli z zadaniem wymagającym znajomości walorów kulturowych Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” oraz nazw gatunkowych motyli. W drugim etapie finału, znacznie trudniejszym, uczestnicy musieli wykazać się znajomością pełnych nazw gatunkowych roślin, zwierząt i grzybów, rozpoznając je z rysunków, zdjęć i okazów zielnikowych. Dla każdego ucznia przygotowano losowo wybrany zestaw, w którym do rozpoznania było 16 gatunków.
Po zakończeniu części konkursowej uczniowie wraz z opiekunami zaproszeni zostali do obejrzenia okolicznościowej wystawy „Legiony Polskie 1914-1918 - legenda oczami Andrzeja Rumińskiego”, którą wszyscy chętni, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym mogą również zobaczyć w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony Kozioł” w Głuchoła-zach, gdzie gościć będzie do 12 kwietnia 2014 r.

4 listopada br. w Sali Orła Białego w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym "Ostrówek" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  w Opolu odbyło się podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom. Więcej informacji na ten temat znajdziecie TUTAJ.

Uprzejmie informujemy, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła dwa konkursy:
I. konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem "Lubimy mokradła"
II. konkurs fotograficzny pod hasłem "Ochrona przyrody i krajobrazu w obiektywie".
I. Tematem konkursu plastycznego jest ochrona obszarów wodno-błotnych jako siedlisk życia ptaków. Konkurs przewiduje zaangażowanie szkół w ramach zajęć lekcyjnych z przedmiotu przyroda i fakultatywnie z przedmiotu plastyka. Prace można składać w dwóch kategoriach: "Woda i mokradła dla życia" oraz "Dom dla wodniczki" . W konkursie przewidziano nagrody dla uczniów i szkół, z których uczniowie zostaną nagrodzeni. Konkurs jest doskonałą okazją do przeprowadzenia lekcji przyrody na temat zagadnień związanych z ochroną mokradeł lub ciekawej lekcji plastyki poświęconej zagadnieniom przyrodniczym. Regulamin konkursu plastycznego oraz karta zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na stronie www pod adresem:
http://www.gdos.gov.pl/News/view/7259/Lubimy_mokradla
II. Tematem konkursu fotograficznego jest ochrona krajobrazu i przyrody, a fotografie można składać w dwóch kategoriach: "Krajobraz wokół nas" oraz "Obcy w naturze". Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe, w tym m.in. aparat fotograficzny, kamera cyfrowa z kartą pamięci, dysk zewnętrzny, sprzęt turystyczny. Regulamin konkursu fotograficznego oraz karta zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na stronie www pod adresem:
http://www.gdos.gov.pl/News/view/7255/Ochrona_przyrody_i_krajobrazu_w_obiektywie
Termin składania prac konkursowych dla obu konkursów upływa 30 listopada br.; oba konkursy zostaną rozstrzygnięte do końca bieżącego roku. Serdecznie zachęcamy do udziału!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by