Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

wtorek, 26 październik 2010 17:58

NOWA RADA PARKÓW

Zarząd Województwa Opolskiego powołał Uchwałą Nr 5038 z dnia 31 maja 2010r. Radę Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. Rada ta działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) i jest wybierana spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych.
Rada powoływana na 5-cio letnią kadencję jest ciałem opiniodawczo-doradczym dla dyrektora ZOPK, a do jej głównych zadań należy:
- ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody;
- opiniowanie projektu planu ochrony;
- ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;
- opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.

Podczas posiedzenia Rady w dniu 20 października 2010 r. jej przewodniczącym został pan Zbigniew Figas, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Jego zastępcami zostali pan Bogusław Gębala oraz pan Ryszard Miler. Jednocześnie pan Andrzej Kasiura, członek Zarządu Województwa, wręczył akty nominacyjne kilkunastu członkom Rady. W skład nowo powołanej rady wchodzą:

Krzysztof Badora, Dionizy Duszyński, Zbigniew Figas, Bogusław Gębala, Małgorzata Gregorasz, Sławomir Hinborch, Jarosław Jańczyk, Józef Jaroszek, Łukasz Jastrzębski, Stanisław Jurecki, Grzegorz Kłys, Andrzej Meryk, Ryszard Miler, Arkadiusz Nowak, Mirosław Nowak, Andrzej Puławski, Joanna Ptaszek, Zdzisław Stefaniak Kazimierz Szczygielski oraz Edward Szupryczyński.

Nowo powołanej Radzie życzymy cennych rad i uwag, które pozwolą jak najlepiej chronić walory opolskich parków krajobrazowych.

środa, 20 październik 2010 17:56

SZPECIELE

Nieraz zdarza nam się obserwować na liściach różnych gatunków drzew dziwne twory. Zastanawiamy się cóż to może być. Może jakaś mutacja?

Otóż nie. Wyjaśnienie tego zjawiska jest bardzo proste. Wyrostki, które pojawiają się na liściach, a w naszym przypadku na liściach lipy szerokolistnej (z łac. Tilia platyphyllos) to galasy. Są to nienaturalne wyrośla (cecidium) powstałe z tkanki roślinnej, ale wymuszone przez zwierzęta, głównie owady i pajęczaki. I chociaż galasy powodowane są przez różne owady i mszyce, to my mamy do czynienia z dwoma gatunkami pajęczaków z podgromady roztoczy Acarina i rodziny szpecieli Eriophyidae: pilśniowcem lipowym Eriophyes exilis i różkowcem lipowym Eriophyes tiliae. Są to bardzo małe stawonogi, których długość ciała wynosi 0,08 – 0,3mm. Wyrośla natomiast powstają w wyniku żerowania tych małych pajęczaków. Żyją one wewnątrz galasa wysysając soki z tkanki roślinnej.

wtorek, 14 wrzesień 2010 17:52

"Annogórski Ekolog 2010"

Jak w ubiegłych latach tak i w tym roku na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” został rozegrany, już po raz piąty Terenowy Turniej Ekologiczny „Annogórski Ekolog”. Jest to wyjątkowa impreza, podczas której uczniowie tworząc trzyosobowe drużyny uczą się współdziałania w grupie i odpowiedzialności, a zdobyte umiejętności w szkole przenoszą na naturalny grunt. Niejako na żywo muszą zmierzyć się z wieloma zadaniami, niejednokrotnie opartymi nie tylko o zdobytą wiedzę ale i logiczne myślenie oraz kojarzenie faktów. Dodatkowo poprzez przejście wyznaczoną trasą uczestnicy poznają najpiękniejsze zakątki Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" i uczą się czerpać przyjemność z aktywnego spędzania czasu na łonie natury.

W Turnieju wzięło udział 30-cioro uczniów z klas V i VI szkół podstawowych:
PSP w Kalinowicach: Beata Adamska, Dominik Nieszwiec i Patryk Niepala, opiekun: P. Jarosław Kałuski, osoba przygotowująca uczniów do konkursu: P. Anna Stasińska
PSP w Leśnicy: Hanna Plachetka, Dominik Charczenko, Miłosz Browarski; opiekun i jednocześnie osoba przygotowująca do turnieju: P. Beata Lissok
PSP w Olszowej: Mateusz Lechowicz, Damian Ogaza i Łukasz Michalski wraz z P. Julita Olbrych
PSP w Raszowej: Szymon Biliński, Piotr Paczkowski, Bartłomiej Zieliński; opiekun: P. Monika Tomanek-Paczkowska, osoby przygotowujące uczniów: P. Iwona Pawlus i P. Karol Wołyński
PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich: Damian Czempiel, Paweł Stachurski, Jakub Kwaśniak oraz P. Małgorzata Tułodziecka
PSP w Zalesiu Śląskim: Łukasz Kocur, Łukasz Skoroszewski, Patryk Korczyński wraz z P. Tatianą Florek

piątek, 10 wrzesień 2010 17:50

Porozumienie z Państwową Strażą Łowiecką

7 września 2010 roku Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zawarł porozumienie z Państwową Strażą Łowiecką w Opolu.
Porozumienie to ma na celu usprawnienie działalności w zakresie ochrony zwierzyny, zapobieganiu i zwalczaniu wszelkiego szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego w obszarze parków krajobrazowych województwa opolskiego.

Współdziałanie stron będzie odbywać się poprzez: udzielanie wzajemnej pomocy służbowej, przeprowadzanie wspólnych działań oraz wymianę informacji w zakresie szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego.

wtorek, 03 sierpień 2010 17:49

Plan działań edukacyjnych w 2010 r.

Oddajemy do Państwa dyspozycji plan działań edukacyjnych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych na 2010 rok. Zachęcamy do udziału! Szczegółowe informacje na temat poszczególnych konkursów będą zamieszczane na naszych stronach internetowych.

 

poniedziałek, 21 czerwiec 2010 17:46

Rajd Przedszkolaka

Po udanej, pierwszej edycji rajdu w zeszłym roku, dnia 16 czerwca b.r. odbył się drugi Rajd Przedszkolaka, zorganizowany przez Dyrekcję Publicznego Przedszkola w Zalesiu Śląskim – Panią Barbarę Strużynę, przy współudziale Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych Oddziału w Górze św. Anny – Pani Beaty Wielgosik i Elżbiety Ozimowskiej.
W rajdzie podobnie jak w zeszłym roku wzięły udział maluchy z przedszkoli gminy Leśnica:
- Publiczne Przedszkole w Leśnicy wraz ze swoimi oddziałami w Kadłubcu i Dolnej
- Publiczne Przedszkole w Raszowej i jego oddział w Łąkach Kozielskich
- Publiczne Przedszkole w Zalesiu Śląskim z Oddziałem w Lichyni
W sumie w rajdzie udział wzięło około 60 dzieci.
Rozpoczęcie odbyło się na łące w Porębie, przy wejściu na kalwarię. Swoja obecnością zaszczycił nas Burmistrz Leśnicy – Łukasz Jastrzembski, który aby dzieci nie opadły z sił w czasie wędrówki, przygotował dla nich drobne słodkości i kilka ciepłych słów na rozgrzanie atmosfery.

1. Występy artystyczne

Górnicza Orkiestra Dęta "Bytom" (półfinaliści programu "Mam Talent") - 13.15
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśnicy - 15.00-15.30
Zespoły Taneczne z Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim - 15.30-16.00
Zespół "Aksamitki" z Malni - 17.00-17.30
Cheerleaderki z Walec - 17.30-18.00
2. Ciekawe prezentacje - sala Kolbego w Domu Pielgrzyma:
"Gorące serce Góry Św. Anny" - mgr Paweł Woźniak - 14.00-14.30
"Woda - rzeźbiarz podziemnych otchłani" - mgr Monika Krzeczyńska - 14.30-15.00
"350 mln lat odysei ziemi strzeleckiej" - prof. dr hab. Joachim Szulc - 16.00-16.30
"Od prajaszczura do mamuta - skamieniałości i inne atrakcje geoturystyczne annogórskiej ziemi" - dr Robert Niedżwiedzki - 16.30-17.00
"Pod dachem Afryki, czyli wolontariat w Afryce" - mgr Agata Jurkowska - 17.00-17.30
3. Wycieczka geologiczna po Górze św. Anny - Rafał Sikora - zbiórka przed tablicą Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" przed Domem Pielgrzyma o godzinie 15.00

Zapraszamy wszystkich, szczególnie rodziny, które chcą miło spędzić czas na łonie natury oraz poznać największe atrakcje geologiczne naszej annogórskiej ziemi, na organizowaną przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny i Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, majówkę geologiczną. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Mając na uwadze Dzień Dziecka dla dzieci przygotowane będą liczne atrakcje: aktywne makiety wulkanów, skamieniałości morskich zwierząt z naszego terenu, minerały i różne skały (m.in.: skała najstarsza w Polsce oraz z najgłębszego wiercenia), gry i zabawy na świeżym powietrzu, oraz ciekawe wystawy i prelekcje przygotowane przez placówki naukowe. Starszym uczestnikom proponujemy udział w pokazach szlifów minerałów pod mikroskopem, badanie wody, możliwość obejrzenia i zakupienia skamieniałości, minerałów. Jedną z ciekawszych wystaw będzie prazentacja (plansze poglądowe) przedstawiająca kamienie w Biblii oraz kamienie szlachetne i ozdobne w dziejach cywilizacji, a także dzieje życia na ziemi. Majówce geologicznej towarzyszyć będą występy zespołów artystycznych. Atrakcją będzie występ Orkiestry Górniczej z Bytomia.

ImageUdział w imprezie jest bezpłatny. Wszelkie informacje pod nr telefonu (77) 446-71-31 lub (77) 461-50-74

Szczegółowy program na plakacie.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny i Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych (Oddział w Górze św. Anny) w ramach szerszej imprezy: "Spotkanie na wulkanie - annogórska majówka geologiczna" serdecznie zapraszają na jednodniową konferencję, połączoną z uroczystym nadaniem Górze Św. Anny statusu Geoparku Krajowego. Konferencja odbędzie się dnia 1 czerwca (wtorek) 2010 r. w Domu Pielgrzyma w Górze św. Anny.

Zaproszenie skierowane jest do grup ze szkół ponadgimnazjalnych, oraz indywidualnie do studentów i nauczycieli wszystkich poziomów nauczania.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina świętej Anny wraz z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych, oddział w Górze św. Anny zapraszają na cykl wykładów i warsztatów geologicznych, połączonych z krótką wycieczką po Górze św. Anny, które odbędą się 31 maja (poniedziałek) 2010 r. Warsztaty organizowane są w ramach większej mprezy: "Spotkanie na wulkanie - annogórska majówka geologiczna" trwającej od 30.05 do 01.06.2010 r.

Zaproszenie skierowane jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zgłoszenia prosimy przysyłać pocztą mailową na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem na nr (77)461-50-74. Ilość miejsc ograniczona! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA!! Nie ma juz wolnych miejsc dla szkół podstawowych na godzinę 9.00 - chętne szkoły podstawowe możemy zapisać jeszcze na warsztaty w połączeniu z gimnazjami rozpoczynające się o godzinie 11.00.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. (77) 461-50-74.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by