Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

wtorek, 28 kwiecień 2009 08:00

Bogactwo lasu najlepiej znają...

W dniu 21 kwietnia 2009 r. w Górze Św. Anny odbyła się VIII edycja Mini Olimpiady Wiedzy Przyrodniczej. Tematem tej edycji konkursu było bogactwo lasu. Honorowy patronartnad imprezą objął Burmistrz Lesnicy Hubert Kurzał. Do konkursu przystąpili finaliści szkolnych etapów z 13 szkół podstawowych współpracujących z parkiem. Uczestnicy przez godzinę rozwiązywali dwuczęściowy test. Najlepsze wyniki uzyskali: Paulina Oleśniewicz, Maciej Babkin i Natalia Dylewska.Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody oraz materiały promocyjne opolskich parków. Organizatorami konkursu byli: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Górze Św. Anny, Nadleśnictwo Strzelce Opolskie i Urząd Miejski w Leśnicy.
Dnia 21 kwietnia we wtorek odbyła się VIII już edycja Mini Olimpiady Wiedzy Przyrodniczej. Tematyką tej edycji było „Bogactwo lasu”. Do finału przystąpiło 39 uczniów, wyłonionych jako najlepsi reprezentanci z 13 szkół podstawowych. Rozpoczęcie konkursu miało miejsce w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny o godzinie 1000. Organizator konkursu Beata Wielgosik z ZOPK w krótkim przemówieniu przywitała serdecznie wszystkich przybyłych i przedstawiła kolejne punkty w programie tego dnia. O godzinie 1015 rozpoczęła się najważniejsza część konkursu, czyli rozwiązywanie testu przez uczestników. Uczniowie głowili się nad zadaniami całą godzinę. Po zakończeniu pisania niektórzy mówili, że zadania były łatwe inni, że trudne, ale wszyscy czekali na rozdanie nagród, bo nikt tego dnia nie miał wyjechać stąd bez upominku.Po części testowej uczniowie wraz z opiekunami udali się na krótką prelekcję o warunkach życia w Afryce, którą wygłosił o. Krystian Pieczka. Następnie uczestnicy konkursu udali się do Muzeum Misyjnego, gdzie pracownik muzeum P. Agnieszka Głombik zapoznała wszystkich z bogatymi zbiorami gromadzonymi przez franciszkańskich misjonarzy. Wizyta w bazylice połączona ze zwiedzaniem Muzeum Klasztornego była następnym punktem programu. Pani Beata Wielgosik zapoznała uczniów z historią annogórskiego sanktuarium oraz z historyczną pielgrzymką papieża Jana Pawła II.
Komisja w składzie: Elżbieta Ozimowska – ZOPK, Anna Wyschka – UM Leśnica i Agata Wójcik – Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, sprawdzała prace i podliczała punkty. W sprawdzaniu pomagali również nauczyciele.
Około godziny 1315 w siedzibie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” rozpoczęła się najprzyjemniejsza część konkursu czyli rozdanie nagród. Głównymi sponsorami byli: Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce Opolskie – pan Ryszard Miler oraz Burmistrz Leśnicy – pan Hubert Kurzał, który jak co roku obejmuje ten konkurs patronatem honorowym. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych z Dyrektorem na czele – panem Ireneuszem Hebdą także nie zapomniał o prezentach dla uczestników i nauczycieli.

piątek, 07 listopad 2008 08:46

Laureaci konkursu plastycznego

W dniu 30 października w siedzibie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” odbyła się ocena prac nadesłanych na konkurs plastyczny „Krajobraz kulturowo-przyrodniczy opolskiej wsi i jego ochrona”. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, oddział w Górze Św. Anny, organizator konkursu powołał komisję w składzie: Katarzyna Nosek -Dżaluk – artysta plastyk Urszula Janda- kulturoznawca Gizela Szendzielorz – animator kultury. Członkowie komisji zapoznali się z regulaminem konkursu i przystąpili do oceny zgodności nadesłanych prac z wymogami konkursu. Do oceny zakwalifikowano 27 prac, w tym prac uczniów gimnazjów 16, szkół ponadgimnazjalnych 7, ośrodków specjalnych 6. W dniu 30 października w siedzibie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” odbyła się ocena prac nadesłanych na konkurs plastyczny „Krajobraz kulturowo-przyrodniczy opolskiej wsi i jego ochrona”. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, oddział w Górze Św. Anny, organizator konkursu powołał komisję w składzie: Katarzyna Nosek -Dżaluk – artysta plastyk Urszula Janda- kulturoznawca Gizela Szendzielorz – animator kultury. Członkowie komisji zapoznali się z regulaminem konkursu i przystąpili do oceny zgodności nadesłanych prac z wymogami konkursu. Do oceny zakwalifikowano 27 prac, w tym prac uczniów gimnazjów 16, szkół ponadgimnazjalnych 7, ośrodków specjalnych 6.

21 października został roztrzygnięty finał Terenowego Turnieju Ekologicznego.Tytuł "Annogórski Ekolog 2008 i puchar Burmistrza Leśnicy otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa W Żyrowej. Zwycięską szkołę reprezentowali: Daria Kampka, Zuzanna Borowicz i Sebastian Jantos pod opieką Pani Joanny Jabłońskiej (71,30 pkt). Drużyna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach w składzie: Karolina Gasz, Magadalena Stroka i Igor Grzesista (opiekun Maciej Oleszek) przegrała o 0,45 punkta z drużyną z Żyrowej III miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich (69,10 pkt) w składzie; Justyna Olszewska, Piotr Puszczewicz i Marcin Arabik a przygotowała ich Pani Małgorzata Tułodziecka.

wtorek, 23 wrzesień 2008 07:55

Jesienny Rajd Rowerowy

Wszystkich turystów na kółkach zapraszamy na niedzielny rajd rowerowy. Rajd odbywa się na terenie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny". Piękne trasy, niezapomniane wrażenia oraz inne nieprzewidziane atrakcje wynikające z kontaktu z przyrodą - to może być Wasza najpiękniejsza, jesienna niedziela.Przebieg tras oraz regulamin poniżej

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach ,Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zapraszają na I Jesienny Rajd Rowerowy w dniu 28 września 2008 r. (niedziela)

Honorowy patronat nad imprezą sprawuje:

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

środa, 17 wrzesień 2008 21:50

Uwaga! konkurs plastyczny dla młodzieży

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, oddział w Górze św. Anny zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych,ponadgimnazjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych do udziału w konkursie plastycznym. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Krajobraz kulturowo-przyrodniczy opolskiej wsi i jego ochrona”

Cele konkursu:

poznanie piękna krajobrazu opolskiej wsi i problemów jego ochrony
pogłębianie wiedzy na temat zabudowy wiejskiej i kształtowania krajobrazu kulturowego
rozwijanie wyobraźni przestrzennej i zdolności plastycznych

Organizatorem konkursu jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa opolskiego.
Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie plakatu o wymiarach 60x80 cm przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej .
Tematyka prac musi być związana z krajobrazem kulturowo-przyrodniczym wsi opolskiej i jego ochroną.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
Konkurs rozpoczyna się 20 września 2008 r., a kończy 31 października 2008 r.

Prace oceniane będą w dwóch przedziałach wiekowych:
-uczniów szkół gimnazjalnych
-uczniów szkół ponadgimnazjalnych

środa, 17 wrzesień 2008 21:44

Relacja z jubileuszowej konferencji

W dniach od 3 do 5 września br. w Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny odbyła się konferencja z okazji 20-to lecia Parków Krajobrazowych „Góra Św. Anny” i „Góry Opawskie” (dostępne są już ZDJĘCIA z konferencji). Tematem konferencji było: „Krajobrazy Polski - nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na przykładzie Opolskich Parków Krajobrazowych”. Konferencja liczyła aż120 uczestników. Wśród nich było wielu znakomitych gości, m. in. Burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Wojewódzki Konserwator Przyrody Justyna Kantorczyk-Gałkiewicz, Wojewódzki Konserwator Zabytków Iwona Solisz, byli dawni dyrektorzy Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych: Bogusław Gębala i Józef Moczko oraz wielu pracowników nadleśnictw, starostw i innych instytucji współpracujących z naszymi Parkami. Przyjechali do nas pracownicy Parków Krajobrazowych i Lasów Państwowych z różnych stron Polski
Konferencja rozpoczęła się od krótkiej wycieczki ścieżkami kalwaryjskimi, zakończonej w Muzeum Czynu Powstańczego, gdzie dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego przywitał gości, a pracownicy oprowadzili naszych gości po wystawach stałych i czasowych. Ciekawym punktem było zwiedzanie wystawy poświęconej wędrówkom ptaków, a także motylom Parku Krajobrazowego"Góra Św. Anny"przygotowanej przez pracowników działu przyrodniczego muzeum. W rotundzie wysłuchaliśmy również pierwszej prelekcji, wygłoszonej przez prof. dr hab. Bogdana Cimały - Powstania śląskie na tle polskich powstań narodowych w XX wieku. Tą część programu zakończył występ zespołu folklorystycznego „Spod Buczyny”.

Po raz kolejny zapraszamy uczniów klas V-VI szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego " Góra Św. Anny" do udziału w Terenowym Turnieju Ekologicznym. Turniej odbędzie się 21 października(wtorek).Patronat nad imprezą sprawuje Burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał. Czekamy na zgłoszenia. Koniecznie należy zapoznać się z regulaminem. Trasa tej edycji obejmuje annogórską kalwarię. Uczestnicy będa walczyć o puchar Burmistrza Leśnicy i zaszczytny tytuł Annogórski Ekolog 2008.
Regulamin Terenowego Turnieju Ekologicznego

„Annogórski Ekolog” – III edycja

Góra Św. Anny, 21 październik 2008 r.

I. Organizatorzy:

Burmistrz Leśnicy, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, Muzeum Śląska Opolskiego, dział przyrodniczy

II. HONOROWY PATRONAT- BURMISTRZ LEŚNICY HUBERT KURZAŁ

wtorek, 03 czerwiec 2008 21:30

Ważna uroczystość w Oleszce

W sobotę 7 czerwca b.r w Oleszce obok tamtejszej kaplicy, odbędzie się uroczyste nadanie proporca i imienia bohatera kadeta Karola Chodkiewicza, 7 Wołczyńskiej Drużynie Harcerzy „Flammae”. W czasie uroczystości zostanie odsłonięta tablica informacyjna, na której będą umieszczone informacje na temat bohaterskiej śmierci Karola Chodkiewicza, który zginął nieopodal Oleszki.

 

„Orle z hetmańskiego gniazda”

kadet. Karol Chodkiewicz

Przyszedł na świat 26.09.1904r w majątku rodzinnym Strzelczyńce, położonym niedaleko Niemirowa na Podolu. Pochodził ze szlacheckiego rodu Chodkiewiczów, był potomkiem słynnego hetmana Jana Karola Chodkiewicza (1560-1621), który rozgromił Szwedów 27 września 1605 pod Kircholmem. Młody Karol miał doskonały wzór do naśladowania. W jego żyłach płynęła bohaterska krew, która torowała mu drogę ku wielkiemu patriotyzmowi.

Żył w czasach, kiedy rodził się ruch harcerski, do którego lgnęło wielu młodych ludzi takich jak on, działał w drużynie harcerskiej w Żytomierzu.W wieku 13 lat wstępuje do gimnazjum w Żytomierzu, gdzie następnie kontynuuje naukę w Krakowskim Korpusie Kadetów, przeniesionego w 1921r, do Lwowa.Okres przemian związanych z odrodzeniem państwa polskiego, wzbudzał w społeczeństwie radośći patriotyczne nadzieje na lepsze jutro.W 1921r. jeszcze nie wszyscy mogli cieszyć się upragnioną wolnością. Na Śląsku trwały jeszcze powstania, w których to Polacy mieszkający na terenie Śląska zapragnęli by Górny Śląsk był w wolnej Polsce.
3 maja 1921r, wybucha III Powstanie Śląskie. Na wieść o nim w nocy z 9 na 10 maja 47-osobowa grupa kadetów 1 Kompanii 1 Korpusu wbrew rozkazom dowództwa, opuszcza Lwów, by wziąć udział w walkach III Powstania Śląskiego. Tylko 25 z nich zdołało dotrzeć na Górny Śląsk, resztę odstawiono do granicy Rzeczypospolitej Polskiej( łącznie podczas III Powstania Śląskiego walczyło ok. 118 kadetów- ochotników, którzy bohatersko walczyli w imię wolnej polski, większość z nich dotarła do granic Śląska po 9 maja).
Wśród niepokornych kadetów był również Karol Chodkiewicz, który służył w pułku pszczyńskim Franciszka Rataja, broniącego w dniu 21 maja 1921r grzbietu Masywu Chełmskiego na linii Ligota Dolna – Oleszka – Żyrowa. Był w nim zwiadowcą.
W czasie obrony wzgórza nieopodal Oleszki, w wieku 16 lat i 7 miesięcy, zostaje ugodzony kulą nieprzyjaciela, ranny zostaje przewieziony do szpitala w Gogolinie. Podczas podróży do szpitala kapral Chodkiewicz umiera, jego ciało zostaje przewiezione do kostnicy w Jesionej.Zostaje pochowany 25.05 1921. na cmentarzu parafialnym w Jesionej. Ówczesny proboszcz parafii ks. Bruno Wodarz w księdze zgonów zapisuje:

W dniu 20.05.2008r w Załęczu Wielkim nad Wartą obył się krajowy finał konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Drużyna reprezentująca województwo opolskie z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy zajęła w nim wysokie, IV miejsce.
Jest to kolejny sukces naszej drużyny prowadzonej przez pana Piotra Noculaka, który ma już na swoim koncie m.in. II miejsce w ogólnopolskim finale. Tak więc i w tym roku ekipa z naszego województwa była w czołówce pośród 15 startujących drużyn.

W tym roku najlepszą okazała się drużyna z Gimnazjum w Rybnie reprezentująca województwo warmińsko-mazurskie i Welski Park Krajobrazowy. Opiekunem drużyny jest Pani Magdalena Anczykowska. Kolejne miejsce zajęła drużyna z województwa dolnośląskiego (Gimnazjum w Kątach Wrocławskich, Park Krajobrazowy "Dolina Bystrzycy"). Na miejscu trzecim uplasował się zespół reprezentujący województwo łódzkie z Publicznego Gimnazjum w Krasocinie (Przedborski Park Krajobrazowy). Najlepszy wynik indywidualny osiągnął Wojciech Zyś (Gimnazjum nr 3 w Pruszczu, województwo kujawsko-pomorskie), który w pierwszym etapie finału zdobył 49 punktów na 50 możliwych.

Serdecznie gratulujemy naszym finalistą i życzymy dalszych sukcesów w konkursach i olimpiadach !

czwartek, 29 maj 2008 21:24

Komunikat

Drodzy uczniowie i nauczyciele
Terenowy turniej Ekologiczny  z dnia 10 czerwca br. zostaje odwołany i przeniesiony na przyszły rok szkolny.Turniej odbędzie się na przełomie września i października 2008 r.  Już dzisiaj zapraszamy do udziału wszystkie chętne szkoły podstawowe z terenu powiatu krapkowickiego, kędzierzyńskiego  i strzeleckiego. 
Przewodnictwo, prowadzenie zajęć dydaktycznych na ścieżkach przyrodniczych jest bezpłatne, po uprzednim zgłoszeniu.

Dni, godziny otwarcia ośrodka: przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15.
Czas trwania zajęć: w zależności od wybranej formy zajęć od 1- 8 godz. dziennie. Zajęcia mogą obejmować 2-3 dni, ale istnieje konieczność wcześniejszego uzgodnienia.

Dla jakich grup odbiorców prowadzi się zajęcia: zajęcia prowadzimy dla wszystkich grup wiekowych. Zalecana wielkość grupy – do 45 osób.

Dojazd: pociągiem do stacji Zdzieszowice, a następnie czarnym szlakiem pieszo 6 km ok. 1 godz., lub pociągiem do stacji Strzelce Opolskie, autobusem PKS można dojechać ze Zdzieszowic, Strzelec Opolskich, Krapkowic, Kędzierzyna - Koźla i Opola, samochodem autostradą A4 z kierunków Katowice i Wrocław - zjazd w Gogolinie lub Olszowej.

Baza noclegowa: nie posiadamy własnej bazy noclegowej, ale dostępnych jest wiele miejsc noclegowych:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by